नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय नुवाकोट
नुवाकोट

मुख्य कार्यहरू

 


 • माेठ श्रेस्ता व्यबस्थापन
 • जग्गा दर्ता सम्बन्धी
 • विर्ता जग्गा रैकरमा परिणत गर्ने
 • लिखत पारित गर्ने तथा दस्तुर सम्बन्धी
 • नामसारी सम्बन्धी 
 • तामेली व्यवस्थापन
 • राेक्का तथा फुकुवा सम्बन्धी
 • अचल सम्पत्ती निखन्ने
 • राजश्व असुली तथा दा.खा. सम्बन्धी
 • सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण
 • नापी कार्यालय तथा अन्य सार्वजनिक निजी कार्यालयसंग समन्वय गरी गरिने कार्यहरू

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)