नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय नुवाकोट
नुवाकोट

नुवाकोट मुल्याङ्कन (२०७६।०७७)यहा क्लिक गर्नुहोला   नुवाकोट मुल्याङ्कन   (२०७६।०७७)